Ukedag Klokkeslett Hld Hold Lag Skive SkytterID FulltNavn Skytterlag Klasse Norgestoppen
Onsdag 18:15 100 100 m 1 2 2205243 Amalie Mortensen Torbal Oslo Østre Skytterlag R 34
Lørdag 12:00 100 100 m 18 8 113969 Knut Skaug Åsheim Skytterlag V65 0
Lørdag 12:00 100 100 m 18 4 117051 John Flatby Blaker Skytterlag V73 0
Onsdag 19:00 100 100 m 2 2 384701 Knut Vik Frogn og Drøbak Skytterlag V73 47
Onsdag 19:00 100 100 m 2 6 264846 Oddvar Tangen Tingelstad Skytterlag V73 17
Onsdag 19:00 100 100 m 2 8 104547 Harald Buuer Spydeberg Skytterlag V65 13
Torsdag 20:30 100 100 m 8 10 120857 Bjørn Christensen Blaker Skytterlag V65 0
Onsdag 19:45 100 100 m 3 8 2076925 Jens Olsrud Østli Tangen Skytterlag R 4
Onsdag 18:15 100 100 m 1 10 230813 Odd Østerhus Nittedal Skytterlag V73 0
Onsdag 18:15 100 100 m 1 1 243907 Simen Havik Samdal Oslo Østre Skytterlag R 0
Onsdag 19:00 100 100 m 2 4 245258 May-Helene Bengtson Nittedal Skytterlag EJ 0
Torsdag 17:30 100 100 m 4 3 1238559 Kjell A Hjortnæs Asker Skytterlag V65 27
Onsdag 18:15 100 100 m 1 9 273623 Tuva Pedersen Smedsrudhagen Raumnes Skytterlag J 0
Torsdag 17:30 100 100 m 4 4 1238617 Per Terje Holm Asker Skytterlag V73 36
Fredag 17:30 100 100 m 9 9 277749 Oddvar Grønlien Stange og Romedal Skytterlag V73 0
Fredag 20:30 100 100 m 13 9 302927 Kristian Martinsen Fet Skytterlag ER 0
Torsdag 18:15 100 100 m 5 3 1501980 Jenny R Lund Blaker Skytterlag J 28
Fredag 17:30 100 100 m 9 1 327007 Odd Arne Køhl Elverum Skytterlag V73 0
Torsdag 18:15 100 100 m 5 5 2250330 Eirik Strøm Blaker Skytterlag ER 27
Torsdag 18:15 100 100 m 5 6 1941822 Nora Midtgard Jondalen skytterlag J 46
Fredag 17:30 100 100 m 9 2 326652 Tore Hartz Elverum Skytterlag V73 5
Fredag 17:30 100 100 m 9 5 453241 Arne Helseth Tangen Skytterlag V73 0
Torsdag 18:15 100 100 m 5 1 453522 Martin Mostulien Tangen Skytterlag J 0
Fredag 17:30 100 100 m 9 6 454447 Tille Skogsrud Tangen Skytterlag V65 0
Torsdag 20:30 100 100 m 8 2 463018 Helge Johansen Sørkedalen skytterlag V65 0
Lørdag 13:10 100 100 m 19 7 480822 Kari Grina Randsfjord Skytterlag V65 0
Fredag 19:00 100 100 m 11 5 483776 Øivind Mørk Oslo Østre Skytterlag V73 0
Lørdag 13:10 100 100 m 19 4 550368 Egil Grina Lunner Skytterlag V73 0
Torsdag 19:00 100 100 m 6 2 715813 Markus Stubberud Rælingen Skytterlag EJ 0
Torsdag 20:30 100 100 m 8 3 716225 Odin Sandlie Mellingsæter Rælingen Skytterlag EJ 0
Fredag 20:30 100 100 m 13 1 765750 Hans Erik Rua Jondalen skytterlag V73 0
Fredag 20:30 100 100 m 13 4 766758 Tor Vetle Hanserud Jondalen skytterlag EJ 0
Fredag 17:30 100 100 m 9 7 875286 Odd Kolsrud Begnadalen Skyttarlag V73 1
Fredag 19:45 100 100 m 12 5 898668 Oddvar Andersen Sarpsborg Skytterlag V73 0
Lørdag 11:15 100 100 m 17 2 912519 Jon Arne Eie Kråkstad Skytterlag V73 0
Lørdag 14:40 100 100 m 21 1 1142702 Hans Heer Eidsberg Skytterlag V73 0
Lørdag 11:15 100 100 m 17 1 1145192 Arild Karlsen Spydeberg Skytterlag V65 0
Fredag 19:45 100 100 m 12 3 1145473 Robert Larsen Skjeberg Skytterlag V73 0
Fredag 17:30 100 100 m 9 8 277509 Terje Hågensen Stange og Romedal Skytterlag V65 12
Fredag 17:30 100 100 m 9 10 2249159 Emma Helene Heiaas Ski Skytterlag ER 10
Fredag 19:45 100 100 m 12 2 1145713 Gunnar Amundsen Torsnes Skytterlag V73 46
Torsdag 17:30 100 100 m 4 2 1239482 Gunnar Orre Asker Skytterlag V65 0
Fredag 20:30 100 100 m 13 8 202929 Marius Granberg Fet Skytterlag J 40
Lørdag 09:45 100 100 m 15 1 2075877 Gaute Grøterud Sigdal Skytterlag J 21
Torsdag 19:00 100 100 m 6 7 1319862 Svein H. Myhre Tyristrand Skytterlag V73 0
Lørdag 12:00 100 100 m 18 10 1387331 Hans-Peter Jacobsen Rauhella skytterlag V73 0
Torsdag 17:30 100 100 m 4 1 1499235 Kåre Lund Blaker Skytterlag V73 0
Lørdag 10:30 100 100 m 16 6 1704493 Johan Lund Båstad skytterlag V65 41
Lørdag 10:30 100 100 m 16 7 384065 Kurt Arne Berglund Frogn og Drøbak Skytterlag V73 4
Lørdag 13:10 100 100 m 19 8 1518307 Asbjørn Bylterud Enebakk Skytterlag V73 0
Lørdag 12:00 100 100 m 18 9 1521293 Rolf  Johannes Fjeldstad Aas Skytterlag V73 0
Lørdag 15:25 100 100 m 22 4 1527126 Svend Holtet Høland/Bjørkelangen Skytterlag V73 0
Onsdag 18:15 100 100 m 1 5 1600311 Bjørn Sørum Skude skytterlag V73 0
Torsdag 19:00 100 100 m 6 8 1613421 Jan-Erik Foss Østre Bærum skytterlag V73 0
Lørdag 11:15 100 100 m 17 9 1306133 Marius Sveipe Ringebu og Fåvang Skytterlag J 41
Fredag 20:30 100 100 m 13 10 1648872 Dan Andre Lasseson-Korsviken Fet Skytterlag J 0
Lørdag 15:25 100 100 m 22 5 1667823 Sofie Kjone Husåsfallet Skogbygden Skytterlag J 0
Lørdag 11:15 100 100 m 17 10 1301126 Cecilie Fossmo Ringebu og Fåvang Skytterlag J 9
Lørdag 12:00 100 100 m 18 1 118398 Thorbjørn Andresen Blaker Skytterlag V73 34
Torsdag 19:45 100 100 m 7 2 1773431 Jostein Kjernli Østre Gausdal Skytterlag EJ 0
Fredag 17:30 100 100 m 9 4 1778430 Pelle Sandås Enebakk Skytterlag R 0
Lørdag 13:10 100 100 m 19 2 1895531 Edwin Jin Rolfsrud Sigdal Skytterlag R 0
Lørdag 12:00 100 100 m 18 2 119248 Helge Svarstad Blaker Skytterlag V65 39
Lørdag 12:00 100 100 m 18 3 1499383 Kåre Strøm Blaker Skytterlag V73 26
Lørdag 16:10 100 100 m 23 6 2014991 Vegard Mytting Sørum skytterlag J 0
Lørdag 10:30 100 100 m 16 9 2059137 Edvard Finstad Nannestad Skytterlag EJ 0
Lørdag 10:30 100 100 m 16 8 2059194 Sindre Winge Nannestad Skytterlag J 0
Onsdag 19:00 100 100 m 2 1 2065456 Helene Olafsen Nittedal Skytterlag J 0
Lørdag 15:25 100 100 m 22 3 2066314 Leon Fosser Degernes Skytterlag ER 0
Lørdag 12:00 100 100 m 18 5 118463 Erik Jødahl Blaker Skytterlag V73 2
Lørdag 13:10 100 100 m 19 1 1613504 Birk Jan Oftedal Østre Bærum skytterlag V65 33
Lørdag 13:10 100 100 m 19 3 2194181 Daniel Ivar Brevik Røyken og Hurum skytterlag ER 25
Fredag 20:30 100 100 m 13 6 2101368 Marcus Bergsten Skogbygden Skytterlag ER 0
Lørdag 13:10 100 100 m 19 5 345082 Arvid Meek Skarpskytten Skytterlag V65 5
Lørdag 13:55 100 100 m 20 3 2119410 Eirik Sylte Kongsberg Skytterlag EJ 0
Fredag 19:45 100 100 m 12 7 2150423 Oda Flikkerud Nord-Odal Skytterlag J 0
Fredag 19:45 100 100 m 12 9 2169118 Herborg Flikkerud Nord-Odal Skytterlag EJ 0
Torsdag 19:45 100 100 m 7 3 2169407 Mads Fjerdingby Korsviken Rælingen Skytterlag J 0
Onsdag 19:00 100 100 m 2 9 2174076 Erlend Sørlie Hoel Urskog Skytterlag J 0
Lørdag 13:10 100 100 m 19 10 1680545 Per Torleiv Tveiten Bykle skyttarlag V65 15
Torsdag 19:00 100 100 m 6 3 2179489 Sindre Meluken Blaker Skytterlag J 0
Lørdag 13:55 100 100 m 20 6 2179034 Håkon Foss Mathisen Blaker Skytterlag ER 16
Lørdag 16:10 100 100 m 23 5 2199560 Johannes Gjerde Sørum skytterlag ER 0
Lørdag 15:25 100 100 m 22 7 2200293 Lars Johannes K. Olsen Skarpskytten Skytterlag R 0
Lørdag 13:55 100 100 m 20 9 2223022 Marius Bakken Moss og Våler Skytterlag J 39
Onsdag 18:15 100 100 m 1 3 2205268 Tobias Mortensen Torbal Oslo Østre Skytterlag EJ 0
Lørdag 13:55 100 100 m 20 5 2210193 Sigurd Opsahl Gjermshus Nord-Odal Skytterlag EJ 0
Onsdag 18:15 100 100 m 1 4 2210987 Stian Stafsberg Klyve Oslo Østre Skytterlag EJ 0
Lørdag 13:10 100 100 m 19 6 2212769 Ola Myki Løiten Skytterlag EJ 0
Lørdag 09:00 100 100 m 14 10 2217099 Synnøve Berg Blaker Skytterlag R 0
Lørdag 14:40 100 100 m 21 6 2257533 Annbjørg Laugerud Skaug Jondalen skytterlag J 6
Fredag 18:15 100 100 m 10 9 2224244 Ida Sofie Holm Eidsvoll Verk Skytterlag J 0
Fredag 18:15 100 100 m 10 10 2224251 Kasper Johannes Holm Eidsvoll Verk Skytterlag ER 0
Lørdag 14:40 100 100 m 21 8 2075786 Inga Marie Hanserud Jondalen skytterlag ER 12
Lørdag 13:55 100 100 m 20 8 2250256 Trygve Foss Mathisen Blaker Skytterlag R 0
Torsdag 18:15 100 100 m 5 2 2250264 Fredrik G. Kristiansen Blaker Skytterlag J 0
Torsdag 19:00 100 100 m 6 1 2250280 Tuva Meluken Blaker Skytterlag ER 0
Lørdag 15:25 100 100 m 22 2 2112373 Kine Saksæther Andersen Degernes Skytterlag ER 21
Lørdag 16:10 100 100 m 23 8 1986686 Aki Rontti Sørum skytterlag J 3
Lørdag 14:40 100 100 m 21 10 2265932 Dagrun Laugerud Skaug Jondalen skytterlag R 0
Torsdag 19:45 100 100 m 7 10 2291607 Hugo Aleksander Haneborg Urskog Skytterlag J 0
Torsdag 19:45 100 100 m 7 9 2291615 Sindre Johann Haneborg Urskog Skytterlag ER 0
Torsdag 19:45 100 100 m 7 6 2291623 Mikael Martinsen Urskog Skytterlag R 0
Torsdag 19:00 100 100 m 6 4 2311496 Sander Fleischmann Høland/Bjørkelangen Skytterlag J 0
Fredag 19:45 100 100 m 12 6 2312015 Magnus Østmodalen Nord-Odal Skytterlag ER 0
Fredag 19:45 100 100 m 12 8 2312098 Benedicte C. Bergstrøm Nord-Odal Skytterlag J 0
Torsdag 20:30 100 100 m 8 1 2315729 David Tysse Rustad Rælingen Skytterlag EJ 0
Lørdag 09:45 100 100 m 15 8 2317899 Eskil Grøterud Sigdal Skytterlag ER 0
Torsdag 20:30 100 100 m 8 4 2323905 Edvin Ulberget Juvstad Rælingen Skytterlag J 0
Lørdag 13:55 100 100 m 20 7 2327211 Tonje Wehn Ødegård Moss og Våler Skytterlag J 0
Lørdag 10:30 100 100 m 16 3 2332369 Maren Helene Nyork Larsen Nannestad Skytterlag ER 0
Lørdag 13:55 100 100 m 20 10 2339265 Markus Henriksen Viken (Opland) Skytterlag ER 0
Lørdag 13:55 100 100 m 20 1 2359180 Eirik Mahle Gisle Asker Skytterlag ER 0
Lørdag 13:10 100 100 m 19 9 2374478 Charlotte F Lund Blaker Skytterlag R 0
Torsdag 20:30 100 100 m 8 7 2399525 Erik Ørbeck Rælingen Skytterlag NU 0
Lørdag 09:00 100 100 m 14 1 2408987 Robert Miller Nittedal Skytterlag ER 0
Torsdag 19:45 100 100 m 7 8 2409175 Mathilde Kindem Sundsaasen Ski Skytterlag ER 0
Torsdag 20:30 100 100 m 8 6 2417038 Lisa Ørbeck Rælingen Skytterlag J 0
Lørdag 13:55 100 100 m 20 2 2419265 Sigurd Tegelsrud Nordlund Skedsmo Skytterlag ER 0
Lørdag 10:30 100 100 m 16 2 2426146 Klara Taugl Søndre Odalen Skytterlag EJ 0
Lørdag 15:25 100 100 m 22 9 2429850 Inga Kvam Oslo Østre Skytterlag EJ 0
Torsdag 20:30 100 100 m 8 5 2430593 Mathilde Aline Bjørnholt Haugland Rælingen Skytterlag J 0
Torsdag 18:15 100 100 m 5 10 2432474 Steffen Brager Pramm Nittedal Skytterlag NU 0
Fredag 19:45 100 100 m 12 10 2432565 Ingvild Flikkerud Nord-Odal Skytterlag ER 0
Lørdag 12:00 100 100 m 18 7 2433043 Aurora Bratli Viken (Opland) Skytterlag R 0
Lørdag 10:30 100 100 m 16 5 2441194 Viktoria Ødegård Nannestad Skytterlag J 0
Lørdag 12:00 100 100 m 18 6 2446524 Tuva Bakke Viken (Opland) Skytterlag ER 0
Torsdag 20:30 100 100 m 8 9 2453827 Ida Ulberg Hagavold Stjernen skytterlag R 0
Torsdag 17:30 100 100 m 4 9 2496818 Sander Moland Blaker Skytterlag ER 0
Torsdag 19:45 100 100 m 7 1 2497758 Nicolai Hagen Rælingen Skytterlag J 0
Torsdag 17:30 100 100 m 4 5 2513802 Mats Svartangen Sørum skytterlag J 0
Lørdag 16:10 100 100 m 23 1 2518751 Julianne Skallerud Brekke Skjeberg Skytterlag ER 0
Lørdag 09:00 100 100 m 14 5 2527562 Ola Strand Nystuen Løiten Skytterlag R 0
Lørdag 15:25 100 100 m 22 1 2532679 Dina Marki Morttjernet Høland/Bjørkelangen Skytterlag J 0
Lørdag 09:45 100 100 m 15 3 2533412 Thea Olivia Grøvnes Oslo Østre Skytterlag ER 0
Torsdag 19:45 100 100 m 7 5 2539674 Henrik Englund Rælingen Skytterlag NU 0
Fredag 18:15 100 100 m 10 2 2563864 Siri-Anne de Voogd Eidsvoll Verk Skytterlag J 0
Lørdag 10:30 100 100 m 16 1 2568491 Mats Glomsaas Søndre Odalen Skytterlag EJ 0
Fredag 18:15 100 100 m 10 7 2601847 Jonas Søvik Pettersen Eidsvoll Verk Skytterlag R 0
Fredag 19:00 100 100 m 11 6 2604924 Ole Marius Ingeborgrud Raumnes Skytterlag R 0
Fredag 19:00 100 100 m 11 1 2624476 Susanna Dewi de Voogd Eidsvoll Verk Skytterlag NV 0
Lørdag 15:25 100 100 m 22 6 2633568 Balder H. Jensen Moss og Våler Skytterlag R 0
Torsdag 19:45 100 100 m 7 7 2633618 Sander N. H. Vampli Moss og Våler Skytterlag R 0
Lørdag 10:30 100 100 m 16 4 2643161 Kevin Weaas Nerlien Nannestad Skytterlag ER 0
Lørdag 13:55 100 100 m 20 4 2643567 Anette Mahle Gisle Asker Skytterlag NV 0
Torsdag 19:00 100 100 m 6 10 2646693 Dennis Fleischmann Høland/Bjørkelangen Skytterlag NU 0
Lørdag 11:15 100 100 m 17 7 2647154 Sigurd Stenberg Tingelstad Skytterlag NU 0
Torsdag 19:00 100 100 m 6 6 2649184 Kristian Leret Haugan Blaker Skytterlag NU 0
Lørdag 11:15 100 100 m 17 6 2653160 Tomine Borgli Tingelstad Skytterlag R 0
Fredag 18:15 100 100 m 10 6 2670446 Torjus Øversveen Eidsvoll Verk Skytterlag NU 0
Torsdag 19:00 100 100 m 6 5 2671303 Elias Rønneberg Blaker Skytterlag R 0
Fredag 18:15 100 100 m 10 4 2671899 David Mathias Thulin Johansen Eidsvoll Verk Skytterlag R 0
Torsdag 17:30 100 100 m 4 10 2675817 Mathea Barlund Asker Skytterlag ER 0
Fredag 19:00 100 100 m 11 4 2704187 Eirik Nytun Nergård Nittedal Skytterlag J 0
Torsdag 20:30 100 100 m 8 8 2704245 Isak Paulsen Nittedal Skytterlag NU 0
Fredag 18:15 100 100 m 10 3 2714707 Christian de Voogd Eidsvoll Verk Skytterlag R 0
Torsdag 19:00 100 100 m 6 9 2718641 Mina Fleischmann Høland/Bjørkelangen Skytterlag ER 0
Fredag 17:30 100 100 m 9 3 2742211 Øyvind Pettersen Enebakk Skytterlag NV 0
Torsdag 18:15 100 100 m 5 8 2775278 Andrea Ingstadbjørg Alstad Fet Skytterlag ER 0
Onsdag 19:00 200 200 m 2 1 244673 Sindre Olafsen Nittedal Skytterlag 5 49
Torsdag 20:30 200 200 m 8 6 118497 Lars Jødahl Blaker Skytterlag 5 0
Lørdag 09:35 200 200 m 15 3 118521 Andreas Svardahl Blaker Skytterlag 2 0
Torsdag 19:45 200 200 m 7 10 118539 Odd Ivar Sæther Blaker Skytterlag 4 0
Torsdag 19:45 200 200 m 7 7 119073 Steinar Rudseter Blaker Skytterlag 5 0
Torsdag 19:00 200 200 m 6 4 135384 Lars Groseth Ådal Skytterlag 4 0
Torsdag 19:00 200 200 m 6 5 138040 Ole-Thomas Groseth Ådal Skytterlag 4 0
Fredag 17:30 200 200 m 9 6 158733 Hans O Kveli Oslo Østre Skytterlag V55 0
Lørdag 08:50 200 200 m 14 10 192666 Kjell Kristian Straume Såner skytterlag 3 0
Fredag 19:45 200 200 m 12 4 202408 Jan Rune Martinsen Fet Skytterlag 4 0
Lørdag 13:45 200 200 m 20 12 205419 Jan Terje Trætteberg Urskog Skytterlag 5 0
Lørdag 13:45 200 200 m 20 6 205435 Ida Marie Matheson Nordstrand Skytterlag 5 0
Lørdag 13:45 200 200 m 20 10 205534 Rune Herje Urskog Skytterlag V55 0
Onsdag 19:00 200 200 m 2 6 205567 Roar Hellebakken Urskog Skytterlag 2 0
Onsdag 19:00 200 200 m 2 8 2445336 Per Olav Tangen Tingelstad Skytterlag 4 14
Onsdag 19:45 200 200 m 3 3 228890 Per Einar Lunde Nittedal Skytterlag 4 0
Onsdag 18:15 200 200 m 1 7 230771 Ketil Gundersen Nittedal Skytterlag 4 0
Onsdag 19:45 200 200 m 3 1 230789 Odd Arne Samdal Nittedal Skytterlag 4 0
Lørdag 11:50 200 200 m 18 4 230821 Bjørn A. Dahl Nittedal Skytterlag V55 0
Lørdag 11:50 200 200 m 18 11 236463 Andreas Lunde Nittedal Skytterlag 4 0
Lørdag 11:05 200 200 m 17 11 244335 Amadeus Gaardsø Nittedal Skytterlag 2 0
Lørdag 11:05 200 200 m 17 12 244343 Jonathan Gaardsø Nittedal Skytterlag 2 0
Onsdag 19:00 200 200 m 2 12 483891 Arne Grøtting Oslo Østre Skytterlag V55 7
Onsdag 19:00 200 200 m 2 11 245753 Trygve Bengtson Nittedal Skytterlag 1 0
Lørdag 11:05 200 200 m 17 4 264499 Karl Emil Grina Tingelstad Skytterlag V55 0
Onsdag 19:00 200 200 m 2 7 264556 Hans Bech Tingelstad Skytterlag V55 0
Lørdag 11:05 200 200 m 17 2 264606 Tore Grina Tingelstad Skytterlag V55 0
Torsdag 17:30 200 200 m 4 14 265421 Ole Martin Tvetbråten Nittedal Skytterlag 3 0
Fredag 19:45 200 200 m 12 15 266544 Hans Framstad Skaare Tingelstad Skytterlag 5 0
Lørdag 10:20 200 200 m 16 1 266551 Morten Støen Randsfjord Skytterlag 5 0
Onsdag 19:00 200 200 m 2 14 486209 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen Skytterlag 5 52
Lørdag 11:05 200 200 m 17 13 267054 Erland Ødegård Tingelstad Skytterlag 5 0
Lørdag 11:05 200 200 m 17 8 267062 Amund Ødegård Tingelstad Skytterlag 5 0
Fredag 17:30 200 200 m 9 15 313403 Jan Olav Skinstad Skude skytterlag 1 0
Lørdag 13:45 200 200 m 20 3 313924 Onar Onsrud Vestre Toten Skytterlag 4 0
Lørdag 13:45 200 200 m 20 1 313981 Ove Johansen Vestre Toten Skytterlag V55 0
Lørdag 11:50 200 200 m 18 13 327205 Christian Køhl Elverum Skytterlag 5 0
Onsdag 19:00 200 200 m 2 15 550384 Thomas R. Kristiansen Lunner Skytterlag 5 27
Fredag 17:30 200 200 m 9 3 345405 Knut Olav Olsen Skarpskytten Skytterlag 5 0
Lørdag 14:30 200 200 m 21 7 345553 Karl Johan Olsen Skarpskytten Skytterlag 5 0
Torsdag 20:30 200 200 m 8 4 362483 Daniel Strand Moss og Våler Skytterlag 5 0
Onsdag 19:45 200 200 m 3 14 715003 Mats André Hansen Nannestad Skytterlag 4 13
Lørdag 10:20 200 200 m 16 7 362772 Håkon Klubnes Såner skytterlag 5 0
Onsdag 19:45 200 200 m 3 15 487488 Nils Thomas Valand Oslo Østre Skytterlag 5 23
Torsdag 17:30 200 200 m 4 13 550343 Kjell Ivar Kristiansen Lunner Skytterlag 4 9
Onsdag 18:15 200 200 m 1 13 481028 Steinar Gundersen Randsfjord Skytterlag 4 0
Torsdag 19:00 200 200 m 6 3 481093 Morten Velo Ringerike Skytterlag 5 0
Torsdag 18:15 200 200 m 5 1 1901834 Anders Foss Hidemstrædet Blaker Skytterlag EJ 19
Torsdag 18:15 200 200 m 5 3 118307 Ingrid Jensløkken Blaker Skytterlag 4 43
Torsdag 18:15 200 200 m 5 12 2489235 Frode Lund Blaker Skytterlag 5 7
Fredag 18:15 200 200 m 10 2 484253 Kurt Eirik Bekkevold Oslo Østre Skytterlag 5 0
Torsdag 19:45 200 200 m 7 12 484261 Per Arve Strømstad Oslo Østre Skytterlag 3 0
Torsdag 20:30 200 200 m 8 12 485490 Anne Sofie Grimstad Oslo Østre Skytterlag V55 0
Onsdag 19:45 200 200 m 3 9 486019 Helge Norberg Oslo Østre Skytterlag 5 0
Lørdag 13:00 200 200 m 19 6 486092 Eirik Kristiansen Oslo Østre Skytterlag 4 0
Torsdag 19:45 200 200 m 7 1 716100 Nils Kåre Midtflå Oslo Østre Skytterlag 5 53
Torsdag 19:45 200 200 m 7 3 483974 Christer Malm Oslo Østre Skytterlag V55 12
Torsdag 19:45 200 200 m 7 8 209304 Gjermund Martinsen Urskog Skytterlag 2 47
Torsdag 19:45 200 200 m 7 9 1500719 Lars David jr Øvrum Nannestad Skytterlag 5 47
Lørdag 11:50 200 200 m 18 5 491191 Gunnar Myrset Ringerike Skytterlag V55 0
Torsdag 17:30 200 200 m 4 5 491563 Sven Thoresen Ringerike Skytterlag 4 0
Fredag 17:30 200 200 m 9 8 493213 May Britt Nordli Ringerike Skytterlag V55 0
Onsdag 18:15 200 200 m 1 11 550327 Torstein Dynna Tingelstad Skytterlag 3 0
Torsdag 19:45 200 200 m 7 11 2491041 Hege Ingrid Sydnes Blaker Skytterlag 2 17
Onsdag 18:15 200 200 m 1 10 550350 Syver Kristiansen Lunner Skytterlag 3 0
Onsdag 19:00 200 200 m 2 16 550376 Egil Kristiansen Lunner Skytterlag V55 0
Torsdag 19:45 200 200 m 7 13 1218759 Kjersti Quande Haugen Skedsmo Skytterlag 5 32
Torsdag 19:45 200 200 m 7 14 486704 Bjarne Muri Oslo Østre Skytterlag 5 43
Fredag 17:30 200 200 m 9 5 597187 Bjørn Marius Johnsen Nord-Odal Skytterlag 5 0
Lørdag 10:20 200 200 m 16 14 599274 Jan Tore Aarskog Sundnes Skyttarlag 5 0
Torsdag 17:30 200 200 m 4 4 630228 Rune Raknerud Trøgstad Skytterlag 5 0
Torsdag 17:30 200 200 m 4 6 631192 Hans Petter Nyengen Trøgstad Skytterlag 4 0
Torsdag 19:45 200 200 m 7 5 646521 Vidar Auve Geilo Skytterlag 5 0
Lørdag 13:45 200 200 m 20 11 692665 Einar Furuseth Lismarken Skytterlag 4 0
Torsdag 19:45 200 200 m 7 6 713693 Jarle Gården Skarpskytten Skytterlag V55 0
Fredag 17:30 200 200 m 9 9 714931 Arnt Sand Rælingen Skytterlag 4 0
Torsdag 20:30 200 200 m 8 1 1773217 Martin Qværnstrøm Blaker Skytterlag 5 13
Torsdag 20:30 200 200 m 8 2 362608 Silje Jeanett Holter Moss og Våler Skytterlag 4 16
Torsdag 20:30 200 200 m 8 11 716217 Espen Sandlie Rælingen Skytterlag 1 0
Lørdag 13:00 200 200 m 19 15 741728 Odd Ragnar Karlsen Askim Skytterlag V55 0
Torsdag 20:30 200 200 m 8 9 555771 Bjørn Roar Hagavold Stjernen skytterlag 5 17
Lørdag 13:00 200 200 m 19 2 744094 Svend Karlsen Askim Skytterlag 5 0
Lørdag 08:50 200 200 m 14 2 744326 Glenn Tore S. Gaustad Trøgstad Skytterlag 5 0
Lørdag 10:20 200 200 m 16 4 746362 Aleksander Bech Lund Båstad skytterlag 4 0
Fredag 17:30 200 200 m 9 11 1518778 Roar Sandås Enebakk Skytterlag 5 83
Lørdag 10:20 200 200 m 16 16 827949 Lars Guldbrandsen Eidskog Skytterlag 5 0
Lørdag 11:50 200 200 m 18 8 952184 Anita Nodland Beito Skyttarlag 2 0
Fredag 19:00 200 200 m 11 2 1213016 Jostein Holm Eidsvoll Verk Skytterlag 4 6
Lørdag 10:20 200 200 m 16 13 972992 Dag Sørum Søndre Land Skytterlag 2 0
Lørdag 10:20 200 200 m 16 12 973495 Jan Olav Sagbakken Søndre Land Skytterlag V55 0
Lørdag 10:20 200 200 m 16 11 973941 Knut Steinar Bråten Søndre Land Skytterlag V55 0
Lørdag 10:20 200 200 m 16 10 974824 Terje Holm Søndre Land Skytterlag V55 0
Lørdag 13:45 200 200 m 20 13 983700 Yngve Sannvoll Åsnes Skytterlag V55 0
Lørdag 13:00 200 200 m 19 8 999847 Einar Myki Løiten Skytterlag 4 0
Fredag 19:00 200 200 m 11 4 1267459 Tormod Bjørnødegård Gjøvik og Brusveen Skytterlag 5 95
Fredag 19:00 200 200 m 11 15 1038033 Åse Marit Myrvang Steinsgård Skytterlag 5 33
Fredag 19:00 200 200 m 11 16 1525468 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen Skytterlag 5 1
Fredag 19:45 200 200 m 12 12 2316503 Solfrid Ramberg Øvre Målselv Skytterlag 3 27
Onsdag 19:45 200 200 m 3 12 1045681 Jon Granlund Nannestad Skytterlag 5 0
Onsdag 19:45 200 200 m 3 11 1045707 Nina Cecilie Granlund Nannestad Skytterlag 2 0
Lørdag 15:15 200 200 m 22 10 1074665 Trond Nygård Nes (Akershus) Skytterlag V55 0
Lørdag 13:00 200 200 m 19 9 1138304 Frank Willy Lie Bråten Trysil Skytterlag 4 0
Lørdag 13:00 200 200 m 19 11 1138999 Bent Ove Bredal Løvåsen Trysil Skytterlag 5 0
Onsdag 18:15 200 200 m 1 1 1148691 Lars Næprud Lillehammer skytterlag 5 0
Torsdag 20:30 200 200 m 8 7 1148873 Ingrid Marie Håkenåsen Lillehammer skytterlag 5 0
Lørdag 11:05 200 200 m 17 14 1153337 Harald Enger Nøtterø Skytterlag V55 0
Lørdag 11:05 200 200 m 17 15 1154459 Tor Jarle Nystuen Nøtterø Skytterlag 5 0
Lørdag 14:30 200 200 m 21 3 1183292 Bjørn Sigurd Gjermshus Grue skytterlag 1 0
Lørdag 10:20 200 200 m 16 5 1212349 Bjørn Lien Eidsvoll Verk Skytterlag V55 0
Fredag 19:45 200 200 m 12 14 1255744 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen Skytterlag 5 14
Lørdag 11:05 200 200 m 17 1 1217629 Karl R. Hetland Skedsmo Skytterlag 4 0
Fredag 19:45 200 200 m 12 16 487496 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen Skytterlag 5 5
Torsdag 17:30 200 200 m 4 2 1237759 Heidi Berglund Asker Skytterlag 2 0
Fredag 20:30 200 200 m 13 2 764761 Trond Bergan Jondalen skytterlag 5 19
Torsdag 17:30 200 200 m 4 10 1239458 Steinar Olsen Asker Skytterlag 2 0