Skyteskolen er i gang - 13 ungdommer møtte opp

Årets skyteskole er sparket i gang, og vi hadde 13 ungdommer innom på oppstartkvelden. Dette ser ut til å være en veldig fin gjeng som vi gleder oss til å jobbe videre med utover høsten/vinteren.

Det er også en jevnt god spredning i alder og vi fant et naturlig skille for å dele opp i to puljer.

Da er tirsdagene utover høsten belagt med aktivteter på 15m banen og vi skal etterhvert også få dette inn i lagskalenderen.

"Skyteskoleadministrasjonen"
v/Per Einar