Invitasjon til skyteskole

Vi har gleden av å invitere til skyteskole på Varpet igjen etter at vi de siste par årene ikke har hatt administrativ kapasitet til å gjennomføre dette.

Første kveld er tirsdag 11. september i skytterhuset på Varpet skytebane, ingen forpliktelser denne første kvelden, men send oss gjerne en mail på forhånd så vi vet litt om antallet som kommer denne kvelden. Sendes til: nittedal@skytterlag.no

Vi håper og tror at det er mange interesserte og nevner at vi allerede har fått noen forespørsler kun på grunn av "ryktet" om at vi skal dra i gang skyteskole igjen.

Se vedlagte PDF for mer informasjon.

Mvh
Styret