Restriksjoner på bruk av banen ifm skogbrannfare

På grunn av den langvarige tørken og store skogbrannfaren så har vi innført følgende restriksjoner på bruk av skytebanene på Varpet.

1. Det er kun lov å skyte mot de elektroniske skivene
2. Det innføres et generelt forbud mot åpen flamme og røyking på området.
3. Vollene og da spesielt skuddgroppene inspiseres etter kveldens skyting og gjennfylles med sand.
4. Skytebaneområdet inspiseres en siste gang ca 1/2 time etter skyting

Styret