Banen er åpnet for begrenset aktivitet!

Med bakgrunn i korona-situasjonen, og at helsemyndighetene og Det Frivillige Skyttervesen har åpnet opp litt, så har styret kommet til at man kan åpne banen for begrenset aktivitet. Reglene under MÅ følges. Det blir ingen storvilt-treninger/prøver ennå. Ei heller stevne aktivitet, eller andre organiserte arrangement med mer enn 5 personer. Følg med på siden vår, og www.dfs.no for siste nytt. 

Regler for egentrening og organisert aktivitet:

1. Maks 5 personer pr. standplass inkl. standplassleder/medhjelpere.

2. Det skal alltid være minst 2 ledige skiver mellom skytterne. Det betyr at det på 100m maksimalt kan være 4 skyttere, dersom skivene 1,4,7,10 benyttes.  

3. Desinfeksjon av hender og kontaktpunkter før, og etter skyting.

4. Skifting foregår ute.

5.  Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndigheters pålegg om minst to meter avstand til andre personer. Det samme gjelder generelle hygiene råd. 

6.  Ta med eget underlag til skyting.

7.  Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også lagsvåpen.

8. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen/anlegget.

Les mer her: https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2020/Informasjon-om-korona-krisen/ 

Trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjegere
DFS sentralt får mange spørsmål vedrørende gjennomføring av trening og oppskyting til skyteprøven. DFS er i dialog med Miljødirektoratet, som ser utfordringene. Miljødirektoratet signaliserer at de vil innkalle aktuelle aktører til et møte der storviltprøven blir tema. Det kommer mer informasjon etter påske. Miljødirektoratet sier at all trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjegere er å regne som organisert aktivitet, og at det i hvert fall foreløpig ikke kommer inn under reglene for begrenset organisert aktivitet i lagene. 

For storviltjakt som fortsatt pågår og eventuell skadefelling vil skyteprøve avlagt i jaktåret 2019/2020 fortsatt være gyldig denne våren så lenge det ikke er mulig å avlegge ny prøve. Miljødirektoratet har lagt ut informasjon om dette, samt endring i instruks om skyteprøve for storviltjegere og status for den nye appen.