Justering av regler for bruk av skytebanen

Ved en gjennomgang av reglene som er gitt fra sentralt hold, ser vi at det nå er mulig med flere enn 4 skyttere på standplass. Det oppdarte kravet er at det skal være en ledig standplass mellom hver skytter (1 standplass = ca 1 meter).  

I praksis betyr det at vi får plass til inntil 6 skyttere samtidig på standplassen på 100m ettersom det der er 11 standplasser. Skrivet i saken under vil oppdateres med dette.