Treningene innendørs avlyst inntil videre

Skivene på 15m

Gitt nåværende smittesituasjon og gjeldende smitteregler avlyses treningene innendørs frem til og med den 11. april.

Retningslinjer Nittedal kommune 16.3- 11.4

Idretts- og fritidsaktiviteter

  • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
  • Det blir tillatt med utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne. 

Vi vil se om det er mulig å komme i gang med treningene ute litt tidligere enn normalt.