Skyteprøven for storviltjegere gjennomføres som normalt

Image

Miljødirektoratet mener at det i år vil være mulig å gjennomføre skyteprøven slik at fritaket fra 2020 ikke videreføres. Vi i Nittedal Skytterlag har derfor satt opp storviltprøvekvelder på onsdager som tidligere år. Nær sagt selvfølgelig med noe redusert kapasitet og justeringer med tanke på smittevern. Dette vil vi komme tilbake til. Gitt situasjonen slik den er nå, ref. nyheten under, så er det riktignok ikke mulig å arrangere...

Men terminlista er satt opp for året med vakter. Vi vil til enhver tid følge gjeldende smittevernregler og endringer må påregnes på svært kort varsel (gitt de variasjonene i råd som vi har sett i vinter). Hjemmesiden og Facebook-siden vår vil holdes løpende oppdatert, så ta en ekstra sjekk før du reiser på Varpet.