Krav om medlemskontingent er på vei ut

Image

Vi har nå litt senere enn vanlig sendt ut medlemsbrev og krav om medlemskontingent for 2021. Vi har nå lagt om rutinene våre litt, og forsøker å komme oss over i en verden som er litt enklere å administrere. Blant annet ønsker vi å kommunisere med medlemmene våre digitalt i motsetning til pr brev. Det betyr også at det blir noen endringer for den enkelte. Disse består i hovedsak i det følgende:

  • Krav om kontingent og medlemsinformasjon sendes ut pr epost til de som har det (øvrige vil få brev som vanlig)
  • Medlemskontingent og årsavgift for trening må betales hver for seg. Treningsavgiften kan enten Vipps'es til laget eller ved å gjøre en ekstra innbetaling  

Vi ber derfor i den utsendte informasjonen om at dere informerer oss om en epost-adresse vi kan nå dere på. Denne epost-adressen vil KUN benyttes til å sende medlemmer relevant informasjon om laget og lagets drift. Den vil IKKE benyttes til reklame, ei heller for typiske skytterartikler. Vi har ikke hatt for vane å overøse medlemmene med informasjon, men vi ser for oss at vi etterhvert vil sende ut noe mer informasjon på epost enn hva vi tidligere har gjort. Ellers vil hjemmesiden fortsatt være stedet hvor de som er interessert kan finne informasjon og nyheter som ikke nødvendigvis er relevant for alle medlemmer.