Årsavgift for trening 2021

Alle medlemmer bør nå ha mottatt krav om medlemskontingent og medlemsbrev. Som dere så var det ikke mulig å betale treningsavgiften sammen med kontingenten i år. Den må betales inn separat. 

Satsene er som følger: 

  • Jeger kr. 330,- 
  • DFS skytter ungdom kr. 120,- 
  • DFS skytter senior/veteran kr. 330,- 

Betales inn til kto. 2030 19 35855 eller per Vipps nr. 74102. Merk betalingen med fullt navn og/eller Skytter-id. 

Årsavgiften gir fri tilgang til å trene på anlegget på Varpet. All skyting skal foregå i henhold til baneinstruksen som er oppslått på standplassene.

Vi krysser fingrene for at det blir mulig å trene, og treningsavgiften bes betalt innen 01.05.2021.