Juleskyting
Senior
1 Odd Arne Samdal 5 17 + 52 = 69 +19
2 Torbjørn Heggeblom 4 19 + 50 = 69 +18
3 Lise N. Ludvigsen 1 12 + 45 = 57
4 Liv Karin Andersen 2 3 + 47 = 50
5 Erling Samdal 3 10 + 24 = 34
Klasse med støtte  (Pyramide og klovn, maks. poengsum 102)
1 Kristoffer Hauge 79
2 Kaisa Haugane 75
3 Kent Haugane 71
4 Milad 67
5 Kristin Dahl 53
6 Per Myrell 34
Klasse uten støtte  (Pyramide og klovn, maks. poengsum 102)
1 Karoline Andersen 97
2 Daniel Listou 96
3 Henriette Andersen 95
4 Rune Dahl 92
5 Linda Kampen 85
6 May Liss Kampen 80
7 Martin Thorkildsen 71
8 Andreas Lunde 65
9 Mathias Hole Svoren 56