Skytingens dag 
1 = 0
2 = 0
3 = 0
4 = 0
5 = 0
6 = 0
7 = 0
8 = 0
9 = 0
10 = 0
11 = 0
12 = 0
13 = 0
14 = 0
15 = 0
16 = 0
17 = 0
18 = 0
19 = 0
20 = 0
21 = 0
22 = 0
23 = 0
24 = 0
24 personer deltok, vi har ikke navneliste