Norma - merket 
Sesongen 2012
VII LS SM
1 Knut Atle S Stovner ER 244 248 243 248 Har før
1 Sondre Skartlien Bergh ER 248 246 248 Merke
3 Joakim Thue J 247 247 Har før
3 Sindre Olafsen R 243 247 247 Merke
5 Alexander Bengtson ER 245 242 246 246 Har før
6 Robin Belgen ER 238 245 245 Har før
7 Christopher Scholtz ER 244 244 Har før
8 Denise Tøn ER 241 241 Merke
9 Joakim Olerud Jensen ER 240 240 Har før
10 Steffen Nielsen J 234 238 239 239 Har før
11 Eivind Kylgård J 237 230 237 Har før
11 Jonathan Wang  R 237 237
13 Johannes Garborg Hanto J 218 236 236 Har før
14 May-Helene Bengtson R 231 227 231
15 Benjamin J. Scholz  R 224 224
16 Lasse Johansen ER 222 222
17 Amadeus Wang  R 115 115
Tellende stevner: 
Landsdelskretsstevnet, Landsskytterstevnet og Samlagsmesterskapet
Merkekravet er 240 poeng