Villmarkspokalen
Beste samlede plassiffer bane og felt i 2016
Bane Felt
1 Bjørn A. Dahl 4 + 1 = 5
2 Rune H. Dahl 3 + 2 = 5
3 Knut Atle S. Stovner 2 + 6 = 8
4 Andreas Lunde 5 + 5 = 10
5 Per Einar Lunde 6 + 4 = 10
6 Alexander Bengtson 7 + 8 = 15
7 Ketil Gundersen 1 + = 1
8 Tov-Arne Bondal + 3 = 3
9 Lasse Jensen + 7 = 7
Ved likt plassiffer rangeres skytter med 1.pl foran, og bane rangeres foran felt.