Erling Samdals minnepokal
Avholdt på Varpet den 27. august 2020
1 Truls Kluften 3 49 45 50 95 = 239 98 = 337 (10 *)
2 Rune Dahl 4 50 45 47 96 = 238 96 = 334 (9 *)
3 Ole Martin Tvetbråten 5 50 44 49 93 = 236 96 = 332 (8 *)
4 Odd Arne Samdal 4 49 43 48 93 = 233 95 = 328 (9 *)
5 Eirik Nytun Nergård J 49 38 47 89 = 223 93 = 316 (4 *)
6 Per Olav Listou 2 46 40 46 88 = 220 92 = 312 (2 *)
7 Sondre Nytun Nergård 3 50 36 43 82 = 211 98 = 309 (6 *)