Samlagsstevnet innendørs ble avholdt i forrige uke med mange gode prestasjoner av Nittedalsskytterne. Aller best var Karoline Andersen med 2. plass i klasse rekrutt. Odd Arne Samdal ble nummer 4 i seniorenes oppgjør. Resultatene er lagt ut på Rælingen skytterlags hjemmeside, som du finner her
Laget har fått tilsagn om tildeling av spillemidler på (inntil) 550.000,- for å bygge skytterhus på Varpet skytebane. Tildelingen er gjort av inndratte spillemidler.

Tildelingen av spillemidler gjør det mulig for laget å bygge skytterhus i tilknytning til skytebanene på Varpet. Grunnarbeidene er allerede påbegynt. Skytterhuset vil kreve en betydelig dugnadsinnsats fra lagets medlemmer.
Det inviteres herved til juleskyting på skytebanen i kjelleren på Bjertnes Videregående skole. Det blir servering og tradisjonelle premier med tilknytning til julen.

Seniorenes skyting er på onsdag den 18. desember og starter klokka 18.30.
Rekruttenes skyting er på torsdag den 19. desember og starter klokka 18.00.
Oslo Open er et stort åpent innendørsstevne som ble arrangert av Nordstrand skytterlag i helga. Odd Arne skjøt til gode 244 poeng på 25 skudden og kvalifiserte seg med det til skive 6 i finalen som bestod av 10 enkeltskudd stående. Her ble det 92 poeng og 8. plass til slutt.
Styret har satt den 20. januar som søknadsfrist for tildeling av leasingavtale på våpen (Sauer). Det skal inngås 3 avtaler neste år ihht vedtak på siste årsmøtet. Det betyr at i løpet av neste år vil laget ha til sammen 8 leasingavtaler! Søknad sendes styret innen fristen.

Alle konkurranseskyttere i laget kan søke om leasingavtale, subsidier forbeholdes skyttere i aldersgruppen fra og med 10 år til og med 18 år (første års senior). Avtalevilkår og øvrige opplysninger kan fås ved henvendelse til sekretær.
Skyttertinget vedtok i sommer å opprette en egen jegerklasse innenfor DFS. Norges Skytterstyret fikk i oppgave å utforme reglementet. Resultatet finner du som link på DFS sine sider. (Klikk på våpenskjoldet oppe til venstre.) Det er en rekke justeringer av DFS' regelverk, og jegerne gis et konkurransetilbud i feltskyting.
Se Fet skytterlag sine web-sider. Du finner link til dem på siden "lenker". Karoline gratuleres med en flott 2. plass i klasse R, og Linda med en flott 6. plass i klasse ER.

Sammenlagtliste vil komme etterhvert.
Nederst i menyen på venstre side er det nå lagt inn en ny lenke. Her kan du melde deg på lagets postlister. I øyeblikket er dette to stykker: Én hvor du mottar mail hver gang det legges til en nyhet på hjemmesidene, og én hvor du mottar mail med informasjon som er forbeholdt medlemmer. Se ellers på selve siden...
Det ble et rekordraskt årsmøte. Møtet ble hevet allerede kl. 20.30.

Årsberetninger og regnskap ble godkjent.

Årsmøtet vedtok å beholde de eksisterende kontingentsatsene. For øvrig ble alle styrets forslag til innstillinger vedtatt. Det betyr at patronsubsidiering opprettholdes som den var, budsjettet ble som foreslått og tre nye leasingavtaler kan inngås i 2003.

Valgene gikk greit for seg og det forrige hovedstyret fortsetter som det var i 2002. I ungdomsutvalget ble Hanne Brenna og Per Olav Listou valgt inn, slik at ungdomsutvalget nå består av disse to pluss Anders Andersen og Bjørn Dahl. Bjørn ble gjenvalgt som leder.

Selve referatet fra møtet vil bli lagt ut når dette foreligger og er underskrevet.
Salongrifle til salgs.