Litt info om utlån av våpen

Med ny våpenlov følger litt justering av reglene. Skytterkontoret redegjør litt vedr dette her: https://www.dfs.no/opplaring/fagstoff/vapen-og-lading/utlan-av-vapen/

Det som det ikke står noe særlig om er foresatte til ungdom som skyter. Men praksis her er at det er ungdommen som må være aktiv og den foresatte som må være ansvarlig ved lån. Begge kan med fordel ta sikkerhetskortet.