Årsavgift for trening 2022

Alle medlemmer bør nå ha mottatt krav om medlemskontingent og medlemsbrev. Som dere så var det ikke mulig å betale årsavgift for trening sammen med kontingenten i år. Den må betales inn separat. 

Satsene for årsavgift trening er som følger: 

  • Jegere og DFS skyttere senior/veteran kr. 400,- 
  • DFS skytter ungdom kr. 200,-

Betales inn til kto. 2030 19 35855 eller per Vipps nr. 74102. Den kan også betales på jegertrening. Merk betalingen med fullt navn og/eller Skytter-id. 

Årsavgiften gir fri tilgang til å trene på anlegget på Varpet. All skyting skal foregå i henhold til baneinstruksen som er oppslått på standplassene.

Treningsavgiften pr. gang er kr 50,- .

PS! Vi vil at alle medlemmer registrerer en epost-adresse hos oss.