Angående banesesongen

Image

Det er ikke så mye som kan sies om banesesongen. Situasjonen har vært den samme en stund og det er ikke mulig å planlegge skytinger slik situasjonen er nå.  Smittetiltakene legger store begrensninger på vår aktivitet.

Styret har satt opp en terminliste, men vi ser at det ligger an til endringer og utsettelser på kort varsel. 

Vi har avholdt en form for dugnad der oppgaver er delt ut på forhånd og hvor den enkelte kan utføre sin oppgave når det passer. Fortsatt gjenstår noe, og det er også ledige oppgaver som kan tildeles interesserte. Meld gjerne din interesse.

Som følge av dugnaden, kan det skytes på banen innenfor hva baneinstruksen tillater, det vil blant annet si at man må ha en ansvarlig standplassleder.  Pr. 20. april kan vi organisere trening ute for ungdomsavdelingen, men kun for innenbygdsboende. Ettersom ungdomsavdelingen i dag består av ikke alt for mange fra tre-fire ulike kommuner, har vi så langt valgt å ikke avholde organisert trening. Seniorer, ungdommer og veteraner som har nøkler til anlegget kan bedrive egenorganisert aktivitet utendørs (på 100m og 200m), såfremt det ikke er større grupper og at avstandsreglene overholdes.